Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności parku narodowego jest ochrona przyrody.

Art. 8b. 1. ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku Dz.U.2013.627 j.t. określa  zadania jakie pełnić mają parki narodowe.
Do zadań parków narodowych należy w szczególności:
1)   prowadzenie działań ochronnych w ekosystemach parku narodowego, zmierzających do realizacji celów, o których mowa w art. 8 ust. 2;
2)   udostępnianie obszaru parku narodowego na zasadach określonych w planie ochrony, o którym mowa w art. 18, lub zadaniach ochronnych, o których mowa w art. 22, i w zarządzeniach dyrektora parku narodowego;
3)   prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczą.
2. Parki narodowe mogą wykonywać działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.), z ograniczeniami wynikającymi z ustawy.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2014-07-12 15:51:47
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1903