Biuletyn Informacji Publicznej
Wielkopolski Park Narodowy
drukuj

Archwium - zamówienia

OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 3/37/1/18. Nazwa zadania:„Prace konserwatorskie i restauratorskie ruin zamku Klaudyny Działyńskiej - Potockiej na wyspie Zamkowej na Jeziorze Góreckim”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawce:

- RENTON Leszek Dzierzkiewicz, ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta pod względem przyjętych kryteriów spełniająca wymagania Zamawiającego.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny.

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

Numer oferty:   1    

Nazwa wykonawcy: ALTA Sp. z o.o

Adres Wykonawcy:  ul. Grota Roweckiego 168, 52-214 Wrocław

Liczba pkt. w kryterium cena i okres gwarancji:   74,90pkt

 

Numer oferty:   2

Nazwa wykonawcy: - RENTON Leszek Dzierzkiewicz

Adres Wykonawcy:  ul. Gołębia 2, 61-834 Poznań

Liczba pkt. w kryterium cena i okres gwarancji:   80,00pkt

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty.

4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni wykonawcy.

  5. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy możliwe będzie w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Osoby odpowiedzialne

Autor:Miłosz Wagner
Odpowiada:Miłosz Wagner
Wytworzył:Miłosz Wagner
Data ostatniej zmiany:2018-05-25 11:29:12
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 13962