Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim
drukuj

Archwium - Ochrona Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim - Iwona Krajewska

 

Administrator danych zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane legalnie na podstawie art. 6 i 9 RODO, zakres danych osobowych jest adekwatny do celów przetwarzania, z zachowaniem zasady minimalizacji danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez konkretnie określony czas, z uwzględnieniem zasad określonych w Jednolitym rzeczowym wykazie akt, a wobec osób, których dane są przetwarzane wykonano obowiązek informacyjny (art. 12, 13, 14 RODO) wraz ze wskazaniem im: prawa dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu, „bycia zapomnianym”. Zapewniono ochronę danych osobowych w przypadku powierzenia danych w postaci umów powierzenia z podmiotami przetwarzającymi (art. 28 RODO). Administrator prowadzi także Rejestr Czynności Przetwarzania danych z godnie a art. 30 RODO.

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Nowym Mieście Lubawskim

jest Rafał Kłosowski

Kontakt z IOD

tel. 56 47 260 38 lub e-mail:  iod@norwid.eu

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aneta Bielaszka
Odpowiada:Aneta Bielaszka
Wytworzył:Aneta Bielaszka
Data ostatniej zmiany:2018-12-17 16:40:32
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 240