tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Praca

Stanowisko: Koordynator projektów edukacyjno-artystycznych „Let’s Art” w ramach programu „Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku”.

 

Zakres obowiązków:

 1.) Koordynacja działań prowadzonych w ramach zadania „Let’s Art” przez zaangażowanych artystów, pedagogów i instruktorów zakładająca bezpośredni udział koordynatora w warsztatach,

2.) Prowadzenie bieżącej dokumentacji zadania „Let’s Art” zgodnie z wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013,

3.) Zgłaszania konieczności zastosowania procedur dot. zamówień publicznych oraz przygotowywanie niezbędnej dokumentacji zgodnie z przepisami wewnętrznymi dot. zamówień poniżej 14 000 euro, przekazywanie kompletu dokumentacji dot. zamówień poniżej 14 000 euro do działu zamówień publicznych w celu archiwizacji,

4.) Kompleksowy nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad realizacją zadania „Let’s Art” (a w tym m.in: przygotowywanie projektów umów, dokonywanie zapisów na zajęcia, tworzenie grafiku zajęć, monitowanie dostępności sali),

5.) Kompleksowy nadzór finansowy nad wydatkowaniem środków w ramach poszczególnych kategorii budżetowych zadania „Let’s Art”,

6.) Prowadzenie bieżących i systematycznych prac ewaluacyjno-dokumentacyjnych sfinalizowanych raportem końcowym z przeprowadzonego zadania „Let’s Art” i przedłożenie go wraz z kompletną dokumentacją finansową do dnia 28 listopada 2014 r.

7.) Wsparcie promocyjne zadania „Let’s Art”, a w szczególności aktywizacja i kontakt ze społecznością lokalną - zachęcanie do uczestniczenia w warsztatach, informowanie o programie wydarzenia.

  

Wymagania:

Wykształcenie wyższe humanistyczne (preferowana historia sztuki, edukacja artystyczna, pedagogika  lub pokrewne),

Posiadanie uprawnień pedagogicznych.

Preferowane doświadczenie w organizacji i prowadzeniu projektów unijnych oraz w działalności edukacyjnej

Znajomość obsługi komputera: Windows, Exel, pakiet MsOffice, mile widziana umiejętność obróbki zdjęć i podstawowa obróbka materiałów audio/wideo

Znajomość języka: angielski w mowie i piśmie

Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie

Znajomość tematyki będącej przedmiotem działalności CSW Łaźnia

 

Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie.

 

Oferty należy składać w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia 2”, ul. Strajku Dokerów 5, 80-544 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: a.meronk@laznia.pl, w terminie do dnia: 28.02.2014 r. do godziny 15:00 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Małecka
Odpowiada:Katarzyna Małecka
Wytworzył:Katarzyna Małecka
Data ostatniej zmiany:2014-02-06 14:04:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8379