drukuj

Archwium - Praca

 

Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”

ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

tel. 58 305 40 50, office@laznia.pl

ogłasza nabór na stanowisko:

 

ASYSTENT KURATORA

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • współpraca przy przygotowaniu  i produkcji wystaw, w tym realizacji prac artystów specjalnie na wystawę,
 • współpraca przy przygotowaniu  i produkcji programu towarzyszącego wystawie,
 • współpraca w inicjowaniu i opracowywaniu założeń indywidualnego programu pracowniczego oraz projektów planów rocznych i wieloletnich,
 • współpraca przy przygotowaniu  merytorycznym  i  finansowym  oraz  pomoc przy realizacji   zatwierdzonych lub powierzonych  przez dyrektora  projektów  wystaw  współczesnej  sztuki polskiej i zagranicznej,  a  także  wszelkich innych  działań z nimi związanych,
 • udział w działaniach komplementarnych przy przygotowaniu  i organizacji  w prowadzeniu projektu Art & Science Meeting i Galerii Zewnętrznej Miasta Gdańska,                                                                     
 • współpraca przy organizacji  spotkań  autorskich  i  sesji  dotyczących  problemów  sztuki współczesnej oraz kultury,
 • nawiązywanie  współpracy z innymi ośrodkami wystawienniczymi, środowiskami artystycznymi, naukowymi oraz wybranymi twórcami sztuki  - w celu prezentacji i  promocji osiągnięć z dziedziny sztuki współczesnej,
 • współpraca przy przygotowywanie koncepcji wydawnictw /katalogów, informatorów, druków ulotnych/, współpraca redakcyjna,
 • współpraca z rzecznikiem prasowym w zakresie promowania realizowanych projektów programowych Art & Science Meeting oraz Galerii Zewnętrznej w mediach,
 • przygotowywanie tekstów informacyjnych nt. realizowanych projektów,
 • współpraca przy pozyskiwaniu środków i sponsorów na realizację projektów, pomoc przy wypełnianiu wniosków w ramach programów unijnych oraz innych, opisywanie dokumentów, tworzenie raportów;
 • gromadzenie i archiwizowanie dokumentacji w zakresie powierzonego stanowiska  pracy,
 • wykonywanie samokontroli zgodnie z regulaminem kontroli wewnętrznej,
 • przygotowywanie projektów umów z artystami oraz firmami w zakresie powierzonych obowiązków pracowniczych.

 

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, historia sztuki lub kulturoznawstwo,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

 

Wymagane dokumenty formalne:

• życiorys (CV),

• list motywacyjny,

• kserokopie/ skany dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom).

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: b.rozanska@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia” ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 23.03.2015 r. do godziny 16:00.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w stabilnej instytucji,
  • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia,
  • ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2015-03-09 11:22:05
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 7682