tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Dyrekcja

Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA – Jadwiga Charzyńska

  • zarządza CSW ŁAŹNIA,
  • kształtuje i koordynuje działalność merytoryczną CSW ŁAŹNIA,
  • reprezentuje CSW ŁAŹNIA na zewnątrz,
  • tworzy warunki do właściwej realizacji zadań artystycznych i kulturotwórczych,
  • dobiera i właściwe wykorzystuje kadrę oraz podnosi kwalifikacje zawodowe pracowników,
  • zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy,
  • gospodaruje mieniem i środkami finansowymi,
  • pozyskuje środki finansowe od podmiotów innych aniżeli Organizatorzy,
  • wykonuje inne czynności powierzone przez Prezydenta Miasta Gdańska.

 

Zastępca Dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA - Piotr Szabuniewicz

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kraskowska
Odpowiada:Agnieszka Kraskowska
Wytworzył:Agnieszka Kraskowska
Data ostatniej zmiany:2017-03-01 11:50:29
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1922