tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Praca

                                                        

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

 

ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

 

tel. 58 305 40 50, b.rozanska@laznia.pl

 

ogłasza nabór na stanowisko:

 

 

 Specjalista ds. technicznych

 

 

 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1. Stały nadzór nad stanem technicznym budynków CSW ŁAŹNIA oraz zgłaszanie do bezpośredniego przełożonego ewentualnych usterek oraz potrzeb remontowych w obiektach CSW.
 2. Stały nadzór nad stanem technicznym sprzętu elektronicznego, nagłośnienia i sprzętu audiowizualnego w Centrum.
 3. Planowanie i realizacja wszelkich działań obsługowo – technicznych w zakresie organizacji wystaw, projektów artystycznych i warsztatowych organizowanych przez Centrum wraz z przygotowywaniem szacunkowych kosztorysów.
 4. Koordynacja i udział w bieżących pracach remontowo-budowlanych wykonywanych w obiektach Centrum.
 5. Przygotowywanie oraz obsługa projektów w zakresie remontowo-budowlanym,
 6. Zabezpieczanie prawidłowego przechowywania i stanu zrealizowanych projektów, w tym dzieł sztuki wchodzących w skład kolekcji Centrum.
 7. Nadzór nad konserwacją urządzeń, wymianą instalacji, realizacją remontów.
 8. Przeprowadzanie drobnych prac modernizacyjnych, bieżących remontów pomieszczeń oraz  ich wyposażenia.
 9. Usuwanie awarii – współpraca ze specjalistycznymi przedsiębiorstwami oraz sporządzanie protokołów powstałych awarii.
 10. Gospodarka sprzętem, materiałami i narzędziami, w tym prowadzenie magazynu w oparciu o majątkową odpowiedzialność pracowniczą.
 11. Udział w powierzonych spisach z natury i inwentaryzacjach.

   

Wymagania:

 

 • wykształcenie co najmniej średnie techniczne,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń artystycznych,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • prawo jazdy kat. B,
 • mile widziane – własny samochód

 

   Wymagane dokumenty formalne:

 

 • życiorys (CV),
 • kserokopie/skany dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom),
 • oświadczenie kandydata, iż nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 • dodatkowo kserokopie lub skany zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.,

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres: b.rozanska@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 25-01-2018 r. do godziny 15.00.

 

 Data rozpoczęcia pracy 01-02-2018 r.

 

Oferujemy:

 

 • możliwość zdobycia doświadczenia w stabilnej instytucji,
 • zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia
 • ciekawe możliwości rozwoju zawodowego.

 

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.

 

 


Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2018-01-12 10:10:30
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8379