tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Archwium - Praca

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA

Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

tel. 58 305 40 50


    ogłasza nabór na stanowisko:

 

Kuratora/koordynatora

 

Opis zadań wykonywanych na stanowisku:

 • współpraca z artystami, kuratorami oraz podejmowanie innych działań związanych z przygotowaniem 
  i realizacją projektów wystaw i wydarzeń z zakresu sztuki współczesnej,
 • koordynacja produkcji wystaw sztuki współczesnej
 • nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami wystawienniczymi, środowiskami   artystycznymi, naukowymi oraz wybranymi twórcami sztuki  - w celu prezentacji i  promocji osiągnięć z dziedziny sztuki współczesnej,
 • współpraca przy przygotowywanie koncepcji  wydawnictw  /katalogów, informatorów, druków ulotnych/,
 • pozyskiwanie środków i sponsorów na realizację projektów

Wymagania:

 • preferowane wykształcenie wyższe humanistyczne, historia sztuki lub kulturoznawstwo,
 • doświadczenie w pracy z artystami oraz przy produkcji wydarzeń,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury,
 • znajomość obsługi komputera: MS Office (Word, Excel, Power Point),
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • możliwość zdobycia doświadczenia w jednej z najważniejszych instytucji prezentujących sztukę współczesną w Polsce;
 • pracę w ambitnym i energicznym zespole;
 • możliwość nawiązania długotrwałej współpracy.

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny

Klauzula Zgody

Dokumenty aplikacyjne: CV powinny być opatrzone klauzulą:   Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać drogą elektroniczną na adres:  b.rozanska@laznia.pl lub osobiście w siedzibie Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, w terminie do dnia 17.05.2019 r. do godziny 16:00.

Aplikacje, które wpłyną do Centrum po terminie nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – k.skelnik@laznia.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2019-05-08 10:45:47
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8379