Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i komunikaty

OGŁOSZENIE PONOWNE

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zaprasza do składania ofert na

WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA KAWIARNIĘ

 

Przedmiot najmu:

 • sala konsumpcyjna z barem o pow. 96,78 m2 z umeblowaniem

 • zaplecze kuchenne o pow. 17,12 m2 z umeblowaniem i wyposażeniem

 • zaplecze magazynowe o pow. 7,62 mz sanitariatem

 • dodatkowo taras letni.

 

Cena wywoławcza miesięcznego czynszu: 600 + VAT

 

Wymagania dotyczące przyszłego najemcy:

doświadczenie w prowadzeniu działalności gospodarczej

 

Zobowiązania najemcy w czasie trwania umowy najmu:

 • wywóz nieczystości we własnym zakresie,

 • wpłata kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu tytułem zabezpieczenia roszczeń wynajmującego,

 • najemca pokryje we własnym zakresie koszty dostosowania lokalu do prowadzonej działalności, w przypadku wprowadzenia zaakceptowanych przez DOK trwałych zmian w lokalu, istnieje możliwość pomniejszenia czynszu o kwoty ustalone osobnym porozumieniem,

 • obsługa gastronomiczna imprez organizowanych przez DOK na podstawie osobnych ustaleń,

 • dostosowanie godzin pracy kawiarni do terminarza imprez DOK,

 • oprócz opłacania czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat tyt. wykorzystanej energii elektrycznej, gazu ziemnego, korzystania z wody i kanalizacji, termin płatności z dołu do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Okres trwania najmu lokalu:

umowa zostanie zawarta na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia i wypowiedzenia przez każdą ze stron

 

Warunki składania ofert:

Oferta powinna został złożona na druku ofertowym i zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę firmy,

 • datę sporządzenia oferty,

 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami oferty i przyjmuje je bez zastrzeżeń,

 • proponowana cenę miesięcznego czynszu najmu (nie niższą niż cena wywoławcza),

załączniki do oferty:

 • informację o prowadzonej działalności gospodarczej (wypis),

 • informację o posiadanym zezwoleniu na sprzedaż alkoholu (kserokopia),

 • koncepcja prowadzenia kawiarni.

 

Ocena ofert:

Wybór oferty nastąpi na podstawie następujących kryteriów: cena - 80%, koncepcja – 20%

 

Oferty złożone na formularzu ofertowym wraz z podpisanymi załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach do 25 stycznia 2013 r. do godz. 12.00 w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury w Dzierżoniowie 58-200 ul. Świdnicka 23, w sekretariacie ogólnym pokój nr 4.

 

Formularz ofertowy i projekt umowy do pobrania

 

Osoba do kontaktów:

Renata Łazor - Kierownik działu administracji i obsługi

tel. 74 64 64 656, e-mail: renata@dok.pl.

 

Otwarcie ofert nastąpi 25 stycznia 2013 r. o godz. 12.30 w pokoju nr 10.

Osoby odpowiedzialne

Autor:RENATA ŁAZOR
Odpowiada:RENATA ŁAZOR
Wytworzył:ADRIAN HOŁODIUK
Data ostatniej zmiany:2013-01-16 14:05:09
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 79144