Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
drukuj

Archwium - Przetargi

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 516600-2012 z dnia 2012-12-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dzierżoniów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kinowego projektora w standardzie DCI, ekranu i zestawu do projekcji trójwymiarowej 3D wraz z oprogramowaniem, instalacją sprzętu, zestrojeniem i szkoleniem kinooperatorów. Zgodnie z poniższym...
Termin składania ofert: 2012-12-28

Dzierżoniów: Cyfryzacja kina Zbyszek w Dzierżoniowie
Numer ogłoszenia: 40228 - 2013; data zamieszczenia: 30.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 516600 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 0-74 64 64 660, faks 0-74 831 44 64.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja kina Zbyszek w Dzierżoniowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa kinowego projektora w standardzie DCI, ekranu i zestawu do projekcji trójwymiarowej 3D wraz z oprogramowaniem, instalacją sprzętu, zestrojeniem i szkoleniem kinooperatorów. Zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Projektor cyfrowy w standardzie DCI (2K lub 4K) 1 szt. 2. Odpowiedni serwer kinowy w standardzie DCI 1 szt. 3. Obiektyw zmotoryzowany do projektora cyfrowego umożliwiający projekcje w standardzie DCI w Kinie ZBYSZEK w Dzierżoniowie 1 szt. 4. Ekran kinowy typu (srebrny metalizowany) o wymiarach obrazu 10,7x4,7 1 szt. 5. Montaż ekranu na istniejącej konstrukcji 1 szt. 6. Lampa ksenonowa odpowiednia dla uzyskania obrazu 3D o jasności wymaganej wg standardu DCI, na ekranie (metalizowanym-srebrnym) 1 szt. 7. Procesor wizyjny - switcher-skaler do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł 1 szt. 8. Stolik uniwersalny pod projektor 1 szt. 9. Dedykowany komputer z oprogramowaniem lub panel sterujący projektora 1 szt. 10. Zestaw do projekcji 3D, 1 szt. 11. Odpowiednie okulary 1000 szt. 12. Dostawa, montaż, uruchomienie i zestrojenie sprzętu do projekcji cyfrowej1 szt. 13. Szkolenie kinooperatorów 1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 38.65.34.00-1, 48.82.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KINEKSPERT Bojakowski Jankowski Kostrzewa Spółka jawna, ul. Przybyszewskiego 167, 90-320 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 362037,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 286417,80

  • Oferta z najniższą ceną: 286417,80 / Oferta z najwyższą ceną: 308976,00

  • Waluta: PLN.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Renata Łazor
Odpowiada:Krzysztof Tokarski
Wytworzył:Adrian Hołodiuk
Data ostatniej zmiany:2013-01-30 20:55:44
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 24547