Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
drukuj

Archwium - Przetargi

Nr ………….

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 30 000 EURO

Remont i przebudowa Kina Zbyszek. Etap I - remont kapitalny uszkodzonej konstrukcji nośnej części dachu
o powierzchni 133 m
2 (z powierzchni całkowitej 400 m2).

 

Zamawiający:
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury,ul. Świdnicka 23, 58-200 Dzierżoniów

NIP 882-000-31-48; REGON: 891304052

Tel. 74 64 64 660; fax 74 831 44 64

 

Zakres robót:

 1. Rozbiórka pokrycia z papy, obróbek blacharskich, demontaż instalacji odgromowej, rozbiórka elementów konstrukcyjnych dachu (płyty żelbetonowe).

 2. Wywóz i utylizacja  papy i gruzu.

 3. Wykonanie konstrukcji dachu z płyt blachy trapezowej T.60/235.

 4. Wykonanie docieplenia z dwóch warstw twardej wełny mineralnej grubości 25 cm.

 5. Wykonanie wypełnienia trapezów wewnętrznych blachy trapezami z wełny mineralnej.

 6. Pokrycie dachu dwuwarstwowe papą termozgrzewalną.

 7. Wykonanie ogniomurów, obróbek blacharskich, obróbek z papy termozgrzewalnej przy zastosowaniu izoklinów z wełny mineralnej.

 8. Wykonanie instalacji odgromowej.

 

Wymagany termin zakończenia robot: 23 grudnia 2016 roku

 

Kryteria oceny:

1. Kryterium cena: 50 pkt (zastosowany wzór: Nn : W x A = liczba punktów)

2. Kryterium gwarancje: 20 pkt (zastosowany wzór: Nw : W x A = liczba punktów)

3. Kryterium doświadczenie i jakość: 30 pkt (zastosowany wzór: Nw : W x A = liczba punktów), oceniający wezmą pod uwagę liczbę wykonanych robót dekarskich oraz liczbę udzielonych referencji na wykonane roboty dekarskie.

 

Nn - wartość najniższej oferty

Nw - wartość najniższej oferty

W – wartość badanej oferty

A - waga czynnika

 

Warunki złożenia oferty:

 1. Ofertę prosimy złożyć na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami:

 • oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

 • zaparafowany wzór umowy.

 1. Ofertę prosimy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub dostarczyć drogą pocztową lub kurierem na adres siedziby:

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, ul. Świdnicka 23, Dzierżoniów 58-200.

 1. Termin złożenia oferty, z uwagi na awaryjną sytuację, skrócono do:

7.12.2016 r. godz. 12:00.

 1. Oferta powinna zawierać, oprócz oferowanej ceny, informacje dotyczące udzielonych gwarancji oraz inne mogące mieć wpływ na ocenę oferty (referencje i poświadczenia wykonanych robót dekarskich).

 2. Informacji udziela:

Renata Łazor kierownik działu administracji i obsługi e-mail: renata@dok.pl.

 

 

 

Dzierżoniów, 25 listopada 2016 r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Renata Łazor
Odpowiada:Krzysztof Tokarski
Wytworzył:Adrian Hołodiuk
Data ostatniej zmiany:2016-11-25 16:00:32
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 24547