Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Dzierżoniowski Ośrodek Kultury
drukuj

Archwium - Przetargi

Dzierżoniowski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) – procedura poniżej progów unijnych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie Oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu:

"Remont i przebudowa Kina Zbyszek. Etap III - remont kapitalny pozostałej części dachu"


Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.


Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ecc98fa-4b34-4b10-8451-61a9876b3047


Szczegóły w załącznikach.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Renata Łazor
Odpowiada:Krzysztof Tokarski
Wytworzył:Adrian Hołodiuk
Data ostatniej zmiany:2018-05-09 12:35:58
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 24548