Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej w Cisewiu
drukuj

Archwium - Ochrona Danych Osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH


Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwanego RODO:
informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej Cisewiu z siedzibą w Cisewie 35, 83-440 Karsin, tel.: 58 786 31 19 lub 679 686 111,  pocztą e-mail: dps.cisewie@powiatkoscierski.pl.

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Domu Pomocy Społecznej listownie na adres powyżej, pocztą elektroniczną na adres e-mail: k.ossowska@dpscisewie.pl lub telefonicznie: 58 786 31 19 wewn. 37.

3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach na podstawie przepisów RODO (Art. 6 ust. 1, Art. 9 ust. 2) oraz innych przepisów, nakładających  zadania ustawowe realizowane przez Dom Pomoc Społeczne w Cisewiu.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty  uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz te, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji.

6. Mają Państwo prawo:
•    dostępu do swoich danych osobowych,
•    żądania od administratora ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
•    przenoszenia danych,
•    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
•    cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

7. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych jest dobrowolne.

9. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisława Łudzik
Odpowiada:Stanisława Łudzik
Wytworzył:Łukasz Datta
Data ostatniej zmiany:2018-06-13 10:26:10
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 717