Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Klauzula informacyjna - RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,
s. 1, informujemy, że:

 1.Administratorem danych jest Przedszkole Miejskie Nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą (adres: ul., Niepodległości 19, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, tel. 95 752 21 84, e-mail: pm3kostrzyn@wp.pl).

2.W Przedszkolu Miejskim Nr 3 „Ekoludki” w Kostrzynie nad Odrą został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane kontaktowe: Monika Matela,  adres e-mail: inspektor@cbi24.pl).

3.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru do przedszkola. Zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do danego przedszkola. Z kolei dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane
w przedszkolu przez okres roku, chyba że na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

4.Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. rozporządzenia. 

5.Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi zapewniającemu obsługę informatyczną systemu rekrutacyjnego, z którym administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

6.Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzeniem naboru do przedszkola znajduje podstawę w przepisach ustawy - Prawo oświatowe. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do podania tychże danych, gdy przystępuje do naboru.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anita Nizińska
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2019-02-01 09:23:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 203