Archwium - Konkursy na stanowiska naukowe

 

 

 

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 27
szczegóły

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zespole 8

szczegóły


Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 15 "Nowoczesna kataliza heterogeniczna"
Głównym celem realizowanego projektu - OPUS 8, jest opracowanie nowych katalizatorów zawierających nanocząstki metalu o wielkości 10 nm zaszczepione na żywicach polimerowych oraz modyfikowanie macierzystego katalizatora monometalicznego, poprzez dodanie drugiego metalu, przy użyciu najnowszych technik chemii organometalicznej. Celem tej modyfikacji powierzchni jest poprawa wydajności katalitycznej oraz ustalenie czynników wpływających na aktywność katalityczną badanych układów. Do zadań adiunkta - post-doktoranta będzie należała: synteza organometaliczych prekursorów Pd, Sn i Zn, a także post-syntezowa modyfikacja macierzystych katalizatorów monometalicznych tymi prekursorami; charakteryzacja katalizatorów metodami fizykochemicznymi (SEM, XRD, XPS itp.); testy katalityczne w nowoczesnym reaktorze wysokociśnieniowym; badania mechanizmu reakcji przy użyciu sondy izotopowej (D2 vs H2); opieka nad doktorantami; pomoc w eksperymentach synchrotronowych.

Szczegóły konkursu


 Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 24 /Zakładzie VIII

szczegóły

 

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 28

szczegóły


Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 23

szczegóły

 

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 14

 szczegóły

 


Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:
Realizować prace w Zespole tematycznym kierowanym przez dr inż. Joannę Niedziółkę-Jonsson w zakresie tematyki:
Otrzymywanie nanomateriałów opartych o cząsteczki_ wirusów przy
wykorzystaniu techniki „phage-display" oraz badanie ich powierzchni przy
pomocy metod elektrochemicznych.

szczególy konkursuOsoby odpowiedzialne

Autor:Antoni W. Szafrański
Odpowiada:Tadeusz Pacholik
Wytworzył:Antoni W. Szafrański
Data ostatniej zmiany:2016-05-30 14:25:34

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1762