Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Zespół Szkól nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić
dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:
www.kopernikus.pl.


Data publikacji strony internetowej: 2007.07.01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.09.01


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu
niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :


Treści niedostępne:

- nie zapewniono informacji o zakresie działalności w postaci elektronicznego pliku
zawierającego tekst odczytywalny maszynowo
- nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym
- nie zapewniono informacji w tekście łatwym do czytania

Wyłączenia:

- pliki multimedialne opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.,
- dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
- artykuły i materiały niewykorzystane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-01

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada mgr Małgorzata Kaszuba - p.o. Dyrektora Szkoły
E-mail: sekretariat@kopernikus.pl
Telefon: 32 242-08-05

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
- zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu
- wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Dokument w formacie PDF

Osoby odpowiedzialne

Autor:mgr Małgorzata Kaszuba
Odpowiada:mgr Małgorzata Kaszuba
Wytworzył:Bronisława Badaj
Data ostatniej zmiany:2021-03-12 15:14:39
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 228