Biuletyn Informacji Publicznej
Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej
drukuj

Archwium - Organizacja

Sprawozdania 2015:

 

Caritas "Pomagam Bliźniemu":

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne Caritas "Pomagam Bliźniemu"

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas:

Sprawozdanie częściowe z wykonania zadania publicznego "Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy Caritas"

Warsztat Terapii Zajęciowej w Leżenicy:

Sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Leżenicy

Bursa im. Stanisława Kostki w Szczecinku:

Rozliczenie z udzielonej dotacji. Bursa im. Stanisława Kostki w Szczecinku

Centrum Charytatywno-Opiekuńcze w Pile:

Rozliczenie dotacji. Centrum Charytatywno-Opiekuńcze w Pile_str.1     str.2

Centrum Kryzysowe w Koszalinie:

Sprawozdanie - Wspieranie działania o charakterze interwencji kryzysowej dla kobiet i kobiet z dziecmi dotknitych przemocą.pdf

Świetlica Środowiskowa w Koszalinie:

Sprawozdanie - Prowadzenie działań socjoterapeutycznych i opiekuczo-wychowawczych dla dzieci i modzieży w placwkach pozaszkolnych (świetlica). pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Caritas
Odpowiada:Administrator
Wytworzył:Administrator
Data ostatniej zmiany:2016-07-28 06:44:53
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1027