Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o.
drukuj

Archwium - Polityka prywatności

RODO


Klauzula informacyjna:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Administrator Danych przekazuje następujące informację :
1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Darłowie przy ul. Żeromskiego 15 reprezentowaną przez Dyrektora Spółki, email: mpec@mpecdarlowo.pl tel. 943146742
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : iod@mpecdarlowo.pl
3. Spółka wymaga podania danych osobowych niezbędnych do realizacji zawieranych umów, ich wykonania i rozliczenia, przygotowania oferty sprzedażowej, realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i finansowo – księgowych oraz windykacji roszczeń.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wykonywania zadań dotyczących zaopatrzenia mieszkańców Miasta Darłowo w ciepło oraz w ciepłą wodę użytkową oraz usług związanych z realizacją zawieranych umów.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 -Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych RODO
6. Termin przechowywania danych osobowych wynika z okresu niezbędnego do realizacji umów, wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa m.in. podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, windykacji roszczeń lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
7. Dane klientów są dostępne w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Darłowie ul. Żeromskiego 15, 76-150 Darłowo.
8. Dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom oraz instytucjom tylko, jeśli są do tego upoważnione bądź na mocy umów powierzenia przetwarzania danych.
9. Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
10. Dane są chronione przez urządzenia, procedury, opracowane i wdrożone zgodnie z przepisami RODO.
11. Osoba, której dane dotyczą nie podlegają profilowaniu.
12. Osoba która przekazuje dane osobowe ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Realizacja powyższych praw polega na złożeniu oświadczenia na adres Administratora albo na adres iod@mpecdarlowo.pl , przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba która przekazuje dane ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
13. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu zawarcia umowy oraz realizacji umowy, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości nawiązania lub zakończenie stosunku cywilnoprawnego z Administratorem.

Pliki cookies

Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane strony. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści dotyczące danego miejsca.

W związku z udostępnianiem zawartości niniejszego serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • prawidłowego działania witryny (np. przesłanie formularzy),
  • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
  • utrzymania sesji użytkownika serwisu (np. po zalogowaniu),
  • tworzenia statystyk.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marian Moroz
Odpowiada:Marian Moroz
Wytworzył:Marian Moroz
Data ostatniej zmiany:2021-03-03 10:23:59
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 829