tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

Archwium - Rada Muzeum

Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego, zwana dalej „Fundacją" jako druga strona Umowy w zakresie w niej określonym.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i Fundacja zapewniają środki niezbędne do utrzymania i rozwoju Muzeum na zasadach i w zakresie określonych w Umowie.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego
Odpowiada:Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja Rodziny Józefa Piłsudskiego
Wytworzył:Zygmunt Fit
Data ostatniej zmiany:2013-09-05 16:47:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1504