drukuj

Archwium - Ogłoszenie o dialogu technicznym

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (zwany dalej Zapraszającym lub MJP) informuje, że z dniem ukazania się niniejszego ogłoszenia rozpoczyna dialog techniczny poprzedzający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z planowaną realizacją inwestycji pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO w SULEJÓWKU”, objętej Wieloletnim Programem Rządowym (WPR), stanowiącym Załącznik do uchwały nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. wraz ze  zmianami przyjętymi uchwałą nr 175/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r.

UWAGA:
Na podstawie pkt. 7 Ogłoszenia o dialogu technicznym z dnia 9 grudnia 2013 r. poprzedzającego ogłoszenie o postepowaniu w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia polegającego na realizacji inwestycji pn. „BUDOWA KOMPLEKSU MUZEUM JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SULEJÓWKU”, wydłuża się termin zakończenia dialogu z 30 dni roboczych od daty zakończenia składania wniosków do dnia 30 maja 2014 r. Termin ten może ulec skróceniu, jeśli MJP uzna, że cel dialogu został osiągnięty, lub wydłużeniu w przypadku nie osiągnięcia w tym czasie zakładanych przez Zapraszającego 

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Chmielewski
Odpowiada:Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Wytworzył:Zygmunt Fit
Data ostatniej zmiany:2014-01-28 15:45:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4829