tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

Archwium - Remont budynku "Drewniak" ogłoszenie drugie

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) na:

 

„Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego „Drewniak” na budynek usługowo-mieszkalny (kat. obiektu I i XVII) oraz remont budynków gospodarczych (wraz z ich częściową rozbiórką), na terenie zabytkowego zespołu willowego „Milusin” wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1348 decyzją z dn. 29.04.1988 r., składającego się z działek oznaczonych nr ew. 54/1; 54/2; 55 w obrębie 31, położonych w Sulejówku przy ul. Oleandrów 3, realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.”

Nr ref.: ZP/MJP/DI/2/2017

 

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem: http://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=add25792-deda-4673-a0a9-06efea7854c3

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Chmielewski
Odpowiada:Wojciech Chmielewski
Wytworzył:Wojciech Chmielewski
Data ostatniej zmiany:2017-07-26 16:12:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 951