Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

Archwium - usługa druku książki i katalogu wystawy

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na:

 

Usługę druku książki „Misje wojskowe ententy o wojnie Polski z bolszewicką Rosją” oraz katalogu wystawy stałej w wersji angielskiej dla Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

 

Nr ref.: ZP/MJP/25/2020

 

Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2020 r. o godz. 10:00.

ogłoszenie i specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2020-10-12 18:41:55
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 132