tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Powiatwy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opolu Lubelskim wykonuje zadania określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Do zadań tych należy:

1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmująca:

  • kontrolę zgodnosci wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • sprawdzanie posiadania przez osoby pełniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
  • sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
  • sprawdzanie wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego.

2. Badanie przyczyn powstania katastrof budowlanych,

3. Współdziałanie z organami kontroli państwowej.

 

W szczególności do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art 40 ust 2, art 41 ust 4, art 44 ust. 1, art 48-51, art. 55, art 57 ust 4,7 i 8, art 59, art 59a, art.59c ust 1, art 59d ust. 1, art 59gust. 1, art 62 ust.3, art.65, art 66, art. 67 ust. 1 i 3, art 68, art 69, art. 70 ust.2, art 71a, art 74, art. 75 ust.1 pkt 3 lit.a, art 76, art 78 oraz art 97 us1. ustawy - Prawo budowlane

Osoby odpowiedzialne

Autor:Eliza Piłat
Odpowiada:Grażyna Legwant
Wytworzył:Eliza Piłat
Data ostatniej zmiany:2012-12-05 13:05:13
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 844