Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Janowie Lubelskim
drukuj

Archwium - zgłoszenie rozpoczęcia działalności nadzorowanej

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt działalność nadzorowana to:

a) zarobkowy transport zwierząt lub transport zwierząt wykonywany w związku z inną działalnością gospodarczą

b) organizowanie targów, wystaw. pokazów lub konkurów zwierząt

c) obrót zwierzętami, pośrednictwo w tym obrocie lub skup zwierząt

d) prowadzenie miejsc lub stacji kwarantanny, miejsc odpoczynku lub przeładunku zwierząt albo miejsc wymiany wody przy transporcie zwierząt akwakultury

e) prowadzenia miejsc gromadzenia zwierząt

f) zarobkowe wytwarzanie, pozyskiwanie, konserwacja, obróbka, przechowywanie, prowadzenie obrotu lub wykorzystywanie materiału biologicznego

g) prowadzenie punktu kopulacyjnego

h) prowadzenie zakładu drobiu

i) prowadzenie przedsiębiorstwa produkcyjnego sektora akwakultury lub zakładu przetwórczego lub poddającego ubojowi zwierzęta akwakultury w ramach zwalczania chorób zakaźnych tych zwierząt

j) prowadzenie schronisk dla zwierząt

k) chowu lub hodowli zwierząt dzikich utrzymywanych przez człowieka jak zwierzęta gospodarskie

8. utrzymywania lub hodowli zwierząt na potrzeby pokazów zwierząt, edukacji, ochrony i zachowania gatunków zwierząt, prowadzenia podstawowych lub stosowanych badań naukowych lub hodowli zwierząt uzywanych do prowadzenia takich badań

prowadznie w/w rodzajów działalności możliwe jest po stwierdzeniu przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, w drodze decyzji, spełnienia wymagań weterynaryjnych określonych dla prowadzenia danego rodzaju działalności.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Nowak
Odpowiada:Roman Jarosz
Wytworzył:Roman Jarosz
Data ostatniej zmiany:2016-10-24 08:07:34
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1930