Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Nazwa stanowiska pracy: sprzątaczka

Wymiar etatu: 1/2

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie,

ul. Głowackiego 16, 28-300 Jędrzejów

Warunki pracy:

- Praca w siedzibie Inspektoratu od poniedziałku do piątku w godz. 11.30-15.30

- Wysiłek fizyczny

- Kontakt z czynnikami biologicznymi i chemicznymi

- Pomiszczenia biurowe: parter i I piętro bez wind i podjazdów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie PIW w tym:

- Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych, klatek schodowych oraz korytarzy

- Mycie okien

- Sprzątanie w magazynach należących do PIW w Jędrzejowie

- Mycie sprzętu i urządzeń użytkowanych przez pracowników Inspektoratu

- Przestrzeganie zasad bhp i p-poż.

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie: podstawowe

- posiadanie obywatelstwa polskiego

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

2. Wymagania dodatkowe:

- Umiejętność pracy w zespole

- Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność

- Dbałość o czystość

- Nieposzlakowana opinia

3. Dokumenty i oświadczenia niezbędne:    

- CV i list motywacyjny

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

-  kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

-  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

4. Terminy i miejsce składania dokumentów:

- Dokumenty należy złożyć do: 21 kwiecień 2021 r.

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie

ul. Głowackiego 16

28-300 Jędrzejów

5. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osów niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne lub dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

07.04.2021

Sporządził:  Ilona Krzyżyk

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Baran
Odpowiada:Anna Baran
Wytworzył:Anna Baran
Data ostatniej zmiany:2022-01-27 11:06:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4692