Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Jędrzejowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W JĘDRZEJOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

nazwa stanowiska pracy:

 

Inspektora do spraw ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, oraz do spraw kontroli IRZ

 

1. Wymiar etatu: pełny etat

 

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

         Wykształcenie: wyższe weterynaryjne

 

3. Pozostałe wymagania niezbędne:

-        znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych,

-        znajomość obsługi komputera,

-        prawo jazdy kategorii B,

-        uregulowany stosunek do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn).

4. Wymagania dodatkowe:

a)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz organizacji pracy własnej,

b)      dyspozycyjność.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-        nadzór oraz kontrola w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

-        przygotowanie decyzji administracyjnych, likwidację chorób zakaźnych zwierząt,

-        prowadzenie dokumentacji, rejestrów sprawozdawczości,

-        nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt

-        realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym chorób odzwierzęcych

6. Wymagane dokumenty:

-        życiorys i list motywacyjny,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

-        oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

-        oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

-        kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-        kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

7. Kopie innych dokumentów:

-        kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

-        kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii

-        kopie zaświadczeń o ukończonych kursach,

-        ewentualne kopie świadectw pracy.

 

 

8. Termin składania aplikacji upływa od dnia 12.02.2015 - do dnia 28.02.2015

 

11.02.2015

Sporządził: Marta Durlik

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Durlik
Odpowiada:Marta Durlik
Wytworzył:Marta Durlik
Data ostatniej zmiany:2015-02-11 11:21:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3388