piwet_wegrow@wp.pl
Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

 • Ogłoszenie nr: 173116
 • Data ukazania się ogłoszenia: 15 września 2015 r.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Węgrowie

  • Powiatowy Lekarz Weterynarii
  • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
  • inspektor weterynaryjny
  • do spraw zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
  • w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt  • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

   ul. Północna 1

 

   07-100 WęgrówMiejsce wykonywania pracy:

 • WęgrówZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja programów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (badania monitoringowe, dochodzenie epizootyczne, likwidacja ognisk choroby).
 • Prowadzenie sprawozdawczości z chorób zakaźnych
 • Nadzór nad obrotem zwierząt na rynku krajowym, w handlu i wywozie do krajów trzecich.
 • Prowadzenie rejestrów i wykazów podmiotów nadzorowanych, sporządzanie wymaganej dokumentacji, wykazów, planów, sprawozdań, raportów itp.
 • Nadzorowanie podmiotów wpisanych do Rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • Opracowywanie i aktualizacja planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 

   Praca w urzędzie oraz wyjazdy służbowe, obsługa klientów zewnętrznych, kontakt za zwierzętami.


 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 

   Budynek niedostosowany do potrzeb niepełnosprawnych.

 

   Urządzenia biurowe.Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych
  • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • dobra umiejętność obsługi komputera
  • posiadanie prawa jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu

Termin składania dokumentów:

  30-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

   Powiatowy Inspektorat Weterynarii

 

   Północna 1

 

   07-100 Węgrów


Inne informacje:

   Możliwość wynajęcia mieszkania służbowego zlokalizowanego na piętrze budynku w którym znajduje się siedziba Inspektoratu.   Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 do 16.00 pod numerem telefonu 25 792 24 06Osoby odpowiedzialne

Autor:Wioletta Gotowicka
Odpowiada:Wioletta Gotowicka
Wytworzył:Wioletta Gotowicka
Data ostatniej zmiany:2015-09-15 08:27:55
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4083