Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

 1. 20.Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, 
 2. 21.Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, 
 3. 32.ZSPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, 
 4. 30.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW, 
 5. 31.Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI MIEJSKI I PODMIEJSKI,
 6. 39.ZPOZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ  NIESKLASYFIKOWANY, 
 7. 41.Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW,
 8. 24.C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH, 
 9. 10.B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW,
 10. 79.12.Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, 
 11. 79.11.B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH, 
 12. 79.11.A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH, 
 13. 79.90.B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ, 
 14. 52.29.C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH,
 15. 68.20.ZWYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB        DZIERŻAWIONYM 
 16. 77.12.ZWYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI, 
 17. 62.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM, 
 18. 62.02.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI, 
 19. 62.09.ZPOZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII   INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH,
 20. 62.03.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI,
 21. 63.11.Z PRZETWARZANIE DANYCH;    ZARZĄDZANIE     STRONAMI      INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ, 
 22. 71.20.B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE,
 23. 73.12.CPOŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE  W  MEDIACH ELEKTRONICZNYCH, 
 24. 73.12.DPOŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH, 
 25. 85.53.Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU, 
 26. 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE  FORMY EDUKACJI, GDZIE  INDZIEJ          NIESKLASYFIKOWANE,
 27. 46.71.Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH, 
 28. 33.14.Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH, 
 29. 33.19.Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA, 
 30. 23.99.Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW    Z    MINERALNYCH    SUROWCÓW  NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, 
 31. 46.73.Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO,
 32. 46.90.Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA,
 33. 47.19.ZPOZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W  NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Edyta Wermińska
Odpowiada:Edyta Wermińska
Wytworzył:Edyta Wermińska
Data ostatniej zmiany:2021-02-09 14:27:12
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 805