Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
drukuj

Archwium - DYREKTOR

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Marzena Dworznikowska

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

- kieruje bieżącą działalnością Ośrodka,
- odpowiada za właściwy przebieg zajęć szkolnych,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.


Wicedyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
mgr Grażyna Żakowska
Szkoła Podstawowa Nr 8
Gimnazjum Nr 18
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6


mgr Katarzyna Wirchanowicz
Przedszkole Nr 18
Szkoła Podstawowa Nr 28
Gimnazjum Nr 21
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


mgr Danuta Kwiecińska
ds. opiekuńczo-wychowawczych

mgr inż. Danuta Wiwart

Kierownik Szkolenia Praktycznego


Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Dworznikowska
Odpowiada:Marzena Dworznikowska
Wytworzył:Gabriela Branicka
Data ostatniej zmiany:2016-09-02 22:18:38
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1613