Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
drukuj

Archwium - DYREKTOR

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Marzena Dworznikowska

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

- kieruje bieżącą działalnością Ośrodka,
- odpowiada za właściwy przebieg zajęć szkolnych,
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki.


Wicedyrektorzy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
mgr Gabriela Branicka
Szkoła Podstawowa nr 8 (włączone klasy Gimnazjum nr 18)
Branżowa  Szkoła Pierwszego Stopnia nr 6 (włączone klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6)


mgr Katarzyna Wirchanowicz
Przedszkole nr 18
Szkoła Podstawowa nr 28 (włączone klasy Gimnazjum nr 21)
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


mgr Elżbieta Sobótka
ds. opiekuńczo-wychowawczych

mgr inż. Danuta Wiwart

Kierownik Szkolenia Praktycznego


Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Dworznikowska
Odpowiada:Marzena Dworznikowska
Wytworzył:Gabriela Branicka
Data ostatniej zmiany:2018-07-12 21:14:43
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1613