Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
drukuj

Archwium - PRZETARG "ZA ŻYCIEM"

Olsztyn, 21.02.2020r.

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

- w zakresie części 1-3; 8-11; 14-16; 18-19; 21-23; 31-32; 34-39; 42; 44; 46; 49-52.

 

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne polegające na przeprowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole z terenu Gminy Olsztyn w ramach zadania z zakresu administracji rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno–rehabilitacyjno–opiekuńczego (Priorytet II zadanie 2.4.)– 52 części.

/ZAŁĄCZNIK 5/

 

 

 

SPROSTOWANIE

   W ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne z dnia 30.01.2020r. wystąpił błąd. Nie udzielono zamówienia w części 17 i w części 45.

   Poniżej poprawiony tekst ogłoszenia o udzieleniu zamówień.

 

Olsztyn, 04.02.2020r.

/załącznik 4/

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

- w zakresie części 1-3; 8-11; 14-19; 21-23; 29-32; 34-39; 42-46; 49-52.

 

/załcznik 3/

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE

 

/załącznik1/

/załącznik 2/

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marzena Dworznikowska
Odpowiada:Marzena Dworznikowska
Wytworzył:Gabriela Branicka
Data ostatniej zmiany:2020-02-22 09:46:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8472