Biuletyn Informacji Publicznej
XXV LO im. Józefa Wybickiego
drukuj

Archwium - Status prawny

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawiejest szkołą publiczną.

Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu.

Szkoła jest jednostką budżetową.

Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.

 Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 Podstawą prawną działalności szkoły jest:

1) akt założycielski – Zarządzenie Nr  II Sr-1726/50 Ministta Oświaty  z dnia 14 kwietnia  1950 r.

2) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 1996r Nr 67, poz. 329 ze zm.) zwana dalej ustawą o systemie oświaty.

3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 roku w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2002 roku Nr 126, poz.1078).

4) statut zespołu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Szyke
Odpowiada:Anna Czubarowicz
Wytworzył:Marek Zaczek
Data ostatniej zmiany:2012-12-31 11:00:41
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1093