Biuletyn Informacji Publicznej
XXV LO im. Józefa Wybickiego
drukuj

Archwium - Status prawny

XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego w Warszawiejest szkołą publiczną.

Na pieczęciach szkoły używana jest nazwa szkoły w pełnym brzmieniu.

Szkoła jest jednostką budżetową.

Organem prowadzącym szkołę jest miasto stołeczne Warszawa.

 Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

 Podstawą prawną działalności szkoły jest:

1) akt założycielski – Zarządzenie Nr  II Sr-1726/50 Ministta Oświaty  z dnia 14 kwietnia  1950 r.

2) ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 1996r Nr 67, poz. 329 ze zm.) zwana dalej ustawą o systemie oświaty.

3) statut zespołu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Bachmat
Odpowiada:Iwona Bachmat
Wytworzył:Iwona Bachmat
Data ostatniej zmiany:2016-09-22 20:55:30
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1093