Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół w Pilicy
drukuj

Archwium - Sprawozdawczość finansowa

Zgodnie z § 34 ust.9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1911) Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Pilicy publikuje sprawozdania finansowe za 2018 rok dla jednostek przez siebie obsługiwanych

Osoby odpowiedzialne

Autor:admin
Odpowiada:Barbara Dąbrowa
Wytworzył:Grażyna Dylkowska
Data ostatniej zmiany:2019-05-02 11:23:32
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1178