Biuletyn Informacji Publicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu
drukuj

Archwium - Zasady odwiedzin

Zasady postepowania dla osób odwiedzających pacjentów przebywających w SPZOZ Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu

 

1. Odwiedziny pacjentów są odbywają się:

w godzinach od 1100 do 1900

 

2. W uzasadnionych przypadkach odwiedziny mogą się odbywać w innych godzinach niż określone w pkt 1 po uprzednim uzgodnieniu z lekarzem, przełożoną pielęgniarek bądź pielęgniarką dyżurującą.

 

3. Pacjentów mogą odwiedzać:

 • osoby powyżej 15 roku życia,
 • osoby poniżej 15 roku życia w towarzystwie osoby dorosłej,
 • dzieci poniżej 7 roku życia mogą odwiedzać pacjentów w towarzystwie osoby dorosłej tylko w uzasadnionych przypadkach za zgodą lekarza, pielęgniarki przełożonej bądź pielęgniarki dyżurującej.

Osoby odwiedzające, którym towarzyszą dzieci, ponoszą pełną odpowiedzialność w zakresie zagrożenia epidemiologicznego oraz psychologicznego.

 

4. Pacjentów nie mogą odwiedzać osoby:

 • dotknięte chorobą zakaźną oraz infekcjami, zwłaszcza wirusowymi dróg oddechowych,
 • w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajdujących się pod wpływem działania środków psychoaktywnych.

 

5. Miejscem przeznaczonym do odwiedzin jest sala odwiedzin, a także miejsca wydzielone do odwiedzin.

 

6. Pacjenta mogą w tym samym czasie odwiedzać maksymalnie dwie osoby.

 

7. W salach chorych obowiązuje cisza nocna w godzinach od 2000 do 800. Osoby odwiedzające w tych godzinach powinny opuścić teren Zakładu. Odstępstwa w tym zakresie możliwe są jedynie za zgodą lekarza, przełożonej pielęgniarek bądź pielęgniarki dyżurującej.

 

8. Osoba odwiedzająca pacjenta jest zobowiązana:

 • zapoznać się z ogólnymi zasadami dla odwiedzających,
 • dokładnie oczyścić obuwie,
 • włożyć odzież ochronną, jeżeli zostanie ona dostarczona przez pracowników ZP-O,
 • zachowywać się kulturalnie w czasie pobytu w ZP-O,
 • podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom pracowników ZP-O,
 • ograniczyć korzystanie z telefonów komórkowych tylko do przypadków niezbędnych,
 • opuścić salę chorych na czas: badania, zmiany opatrunku, toalety itp.,
 • szanować mienie będące własnością ZP-O,
 • stosować się do przepisów bhp i ppoż.,
 • czas odwiedzin należy poświęcić choremu i dbać o jego bezpieczeństwo.

 

9. Ze względu na ochronę zdrowia pacjentów przebywających w izolatkach obowiązuje szczególny reżim sanitarny:

 • dezynfekcja rąk przed wejściem na salę i po wyjściu z sali w obrębie Oddziału,
 • obowiązkowy fartuch ochronny i maska chirurgiczna na twarz, które po wyjściu z sali należy wrzucić do kosza z odpadami medycznymi.

 

10. Osobom odwiedzającym pacjentów zabrania się:

 • przebywania na terenie ZP-O w przypadku infekcji, biegunki lub innych problemów zdrowotnych, które mogą spowodować zagrożenie epidemiologiczne,
 • dostarczania pacjentom alkoholu, papierosów oraz artykułów, które zostały zabronione przez lekarza,
 • podawania pacjentom leków, suplementów diety i innych,
 • rodzaj dostarczanej przez odwiedzających żywności powinien być uzgodniony z lekarzem,
 • przynoszenia przedmiotów, których posiadanie jest w ZP-O zabronione, jak np. bielizna pościelowa, produkty żywnościowe łatwo psujące się, grzałki i grzejniki elektryczne, kwiaty, itp.,
 • zakłócania pracy personelu i spokoju innych pacjentów,
 • siadania na łóżkach,
 • wieszania na łóżkach odzieży,
 • prowadzenia głośnych rozmów,
 • zakaz obsługiwania sprzętu medycznego,
 • wprowadzania jakichkolwiek zwierząt,
 • palenia tytoniu,picia alkoholu, używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających,
 • chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent,
 • na salach chorych obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania Chorych i ZP-O,
 • prowadzenia na terenie ZP-O handlu obnośnego,
 • podłączania urządzeń elektrycznych i elektronicznych na salach chorych, z wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą pracowników ZP-O.

 

11. Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego  lub osoba przez niego upoważniona, kierując się dobrem pacjentów, może w wyjątkowych przypadkach ograniczyć czas odwiedzin, wprowadzić czasowy zakaz odwiedzin lub ograniczyć ilość osób odwiedzających. Ma to zastosowanie w następujących przypadkach:

 • z innych przyczyn wymaga izolacji,
 • gdy pacjent jest chory na chorobę zakaźną stanowiącą zagrożenie epidemiczne lub w przypadku konieczności zapewnienia tzw. „izolacji ochronnej” pacjentów z indywidualnymi przypadkami pierwotnych lub wtórnych zaburzeń odporności,
 • w przypadku występowania w środowisku poza  ZP-O  zwiększonej ilości zachorowań na choroby zakaźne (np. grypę), które mogą stwarzać ryzyko dla pacjentów (zagrożenie epidemiczne),
 • w przypadku prowadzenia remontów pomieszczeń ZP-O, które ograniczają możliwość zapewnienia warunków odwiedzin (ograniczone możliwości organizacyjne).

 

12. Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów w sytuacjach określonych w pkt 11 ust. c i d zostaje wydana przez Kierownika ZPO w formie pisemnej i zawiera uzasadnienie, zasady oraz termin trwania ograniczeń.

 

13. Decyzje ograniczające czas i zakres odwiedzin w sytuacjach określonych w pkt 11 ust. a i b wydaje lekarz.

 

14. Z treścią powyższych decyzji zostaną zapoznani niezwłocznie: pracownicy Zakładu oraz pacjenci i osoby ich odwiedzające.

 

Osoby odwiedzające pacjentów, które w drastyczny sposób łamią powyższe obowiązki mogą zostać pozbawieni prawa do odwiedzin.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Popek
Odpowiada:Barbara Zych
Wytworzył:Dariusz Popek
Data ostatniej zmiany:2022-06-23 12:12:10
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 564