drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI

Przedmiot działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej(wg PKD 2007):

         85.31.A     gimnazjum

         85.20   szkoła podstawowa

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji zespołu szkół opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Podstawową formą pracy zespołu szkół jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną  oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marian Wojtak
Odpowiada:Marian Wojtak
Wytworzył:Marian Wojtak
Data ostatniej zmiany:2013-01-09 22:54:21
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 619