drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

PRZEDMIOT  DZIAŁALNOŚCI


Przedmiot działalności Zespołu Szkół Publicznych w Bystrzycy Starej (wg PKD 2007):

         85.31.A - gimnazjum

         85.20 - szkoła podstawowa

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu Szkół opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

Podstawową formą pracy Zespołu Szkół jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną  oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania. 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Mazurkiewicz-Mączka
Odpowiada:Małgorzata Wzorek-Saran
Wytworzył:Magdalena Mazurkiewicz-Mączka
Data ostatniej zmiany:2016-01-24 13:33:39
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 619