Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
drukuj

Archwium - Ogłoszenie o przetargach (zamówieniach)

ZS.ZAM/5/16

                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm.), przekazuje poniżej informację, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

         

Otwarcie ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50” odbyło się w dniu 09.12.2016r. o godz. 12:15.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał  kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:  52.529,00 zł brutto

 Do wszystkich wykonawców

postępowania Nr ZS.ZAM/5/16

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt.Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz ProjektuNowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w ŻarkachIwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

 

Ogłoszenie nr 354562 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

 

Żarki: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Zamora
Odpowiada:Jolanta Zamora
Wytworzył:Jolanta Zamora
Data ostatniej zmiany:2016-12-12 11:30:00
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8686