Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
drukuj

Archwium - Ogłoszenie o przetargach (zamówieniach)

 

2 PRZETARG NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW...

Ogłoszenie nr 365014 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Żarki: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.UNIEWAŻNIENIE - PRZETARGU NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW...

                  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50” odbyło się w dniu 09.12.2016r. o godz. 12:15.

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz z art. 92 ust. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164
z późn. zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/5/16 pt Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół 
im. Tadeusza Kościuszki Żarkach oraz Projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe Zespole Szkół w Żarkach Iwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarkiul. Myszkowska 50” - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 354562-2016.


 

  1 PRZETARG NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW...

Ogłoszenie nr 354562 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

 

Żarki: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Zamora
Odpowiada:Jolanta Zamora
Wytworzył:Jolanta Zamora
Data ostatniej zmiany:2016-12-13 10:59:13
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8686