Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
drukuj

Archwium - Ogłoszenie o przetargach (zamówieniach)

UWAGA!!!  WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ W FOLDERZE ZAMÓWIENIA>ARTYKUŁY

Żarki, 28.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony na:

„REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”

 

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 53568 - 2017 z dnia 2017-03-28 r.

Żarki: Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50 w Żarkach 2/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Ogłoszenie nr 38005 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.

„Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50".


 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/1/17 pt. „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50”.

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORAZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYBRANEJ 

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZS.ZAM/5/17  pt„ Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50”.


Wydłużenie terminu składania ofert na Dostawę sprzętu AGD dla potrzeb projektu do 08.02.2017 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami do specyfikacji technicznej Zamawiający opublikował odpowiedzi w zakładce Przetarg AGD II/2017 Pyt. i odpowiedzi.
2/2017 PRZETARG NIOGRANICZONY  NA:

 

 Dostawę sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50. 

 

W ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego –RIT.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz z art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku–Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/2/17 pn.: „Dostawa sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50” - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 5664-2017 z dnia 11.01.2017 r.

 

 

1/2017 PRZETARG NIOGRANICZONY  NA:

 

 Dostawę sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50. 

 

W ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego –RIT.

 

1/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Ogłoszenie nr 3873 - 2017 z dnia 2017-01-05 r.

„DostawĘ sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50".

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/7/16 pt. „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50”

 

2/2016 PRZETARG NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW...

Ogłoszenie nr 365014 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Żarki: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.               

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz z art. 92 ust. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164
z późn. zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/5/16 pt Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół 
im. Tadeusza Kościuszki Żarkach oraz Projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe Zespole Szkół w Żarkach Iwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 
42-310 Żarkiul. Myszkowska 50” - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 354562-2016.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50” odbyło się w dniu 09.12.2016r. o godz. 12:15.

 

  1/2016 PRZETARG NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW...

Ogłoszenie nr 354562 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

 

Żarki: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Zamora
Odpowiada:Jolanta Zamora
Wytworzył:Jolanta Zamora
Data ostatniej zmiany:2017-03-28 22:45:57
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8686