Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
drukuj

Archwium - Zapytania ofertowe

Żarki, 23.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe ZS.ZAM/43/17

   na przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50 wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej do momentu zawarcia umowy z Wykonawcą ww. usług.

 

Żarki, 16.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe ZS.ZAM/42/17

   na opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - remont wewnętrznych pomieszczeń Zespołu Szkół w Żarkach.

 

 

Żarki, 06.09.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert 

 na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „LIKWIDACJA ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, 
UL. MYSZKOWSKA 50”

 

Żarki, 31.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

w sprawie sprzedaży złomu z demontażu pokrycia dachowego, obróbek dachowych oraz orynnowania
z budynku Zespołu Szkół im.

T. Kościuszki w Żarkach.

 

 

Żarki, 25.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/41/17

  na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „LIKWIDACJA ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI,
UL. MYSZKOWSKA 50”

 

 

 Żarki, 24.08.2017 r.

Ogłoszenie o sprzedaży złomu

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży złomu z demontażu pokrycia dachowego, obróbek dachowych oraz orynnowania z budynku Zespołu Szkół im.
T. Kościuszki w Żarkach.

 

 

Żarki, 30.06.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZS.ZAM/33/17

 na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im.
T. Kościuszki w Żarkach”

 

Żarki, 30.06.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZS.ZAM/32/17

  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

 

Żarki, 14.06.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZS.ZAM/34/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 06.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe ZS.ZAM/34/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 31.05.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/11/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach II”

Żarki, 29.05.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego ZS.ZAM/29/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 24.05.2017 r.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/32/17

  na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

 

Żarki, 22.05.2017 r.

 

PTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/11/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach II”

 

 

Żarki, 18.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/32/17

  na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

Żarki, 18.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/33/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

 

Żarki, 16.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/11/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach II”

 

Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla branży hotelarskiej ZS.ZAM/25/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”


 

Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla branży gastronomicznej ZS.ZAM/24/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę fabrycznie nowych teł drukowanych oraz zestawu zawieszania teł ZS.ZAM/20/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę desek kreślarskich wraz z prostowodem  ZS.ZAM/22/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”
Żarki, 15.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/29/17

  na złożenia oferty na dostawę czyszczarki do obuwia w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”
Żarki, 11.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę materiałów biurowych ZS.ZAM/23/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 11.05.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego ZS.ZAM/21/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”
Żarki, 11.05.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego ZS.ZAM/19/17

   na dostawę stołu zlewozmywakowego na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 26.04.2017 r.

 

Pytania i odpowiedzi do

ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZS.ZAM/25/17

  do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla branży hotelarskiej na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 24.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na:

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II" w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w ŻarkachŻarki, 20.04.2017 r.

Odpowiedź na pytanie: W zakres robót objętych nadzorem Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zamówienia nie wchodzi montaż opraw oświetleniowych.


 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/20/17

  do złożenia oferty na dostawę teł drukowanych na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”


Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/19/17

  do złożenia oferty na dostawę stołu zlewozmywakowego na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/21/17

  do złożenia oferty na dostawę czyszczarki do obuwia na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/25/17

  do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla branży hotelarskiej na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/24/17

  do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla branży gastronomicznej na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/23/17

  do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”


Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/22/17

  do złożenia oferty na dostawę dwóch fabrycznie nowych desek kreślarskich z prostowodem na potrzeby Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 18.04.2017 r.

Przedłużenie terminu składania ofert na:

pełnienie czynności inspektora nadzoru  instalacji elektrycznej  w ramach projektu pn. „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach


 

 

Żarki, 11.04.2017 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

pełnienie czynności inspektora nadzoru  instalacji elektrycznej  w ramach projektu pn. „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach” 

 


 

 

Żarki, 10.04.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na:

 pełnienie czynności inspektora nadzoru  instalacji elektrycznej  w ramach projektu pn. „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach” 

 

 

 

Żarki, 29.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na:

opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół 
im. T. Kościuszki w Żarkach ”.

 

 

 

Żarki, 28.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II" w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

 

Żarki, 28.03.2017 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru instalacji elektrycznej  w budynku Zespołu Szkół 
im. T. Kościuszki w Żarkach

 

 

Żarki, 22.03.2017 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół 
im. T. Kościuszki w Żarkach ”.

 

 

 

Żarki, 13.03.2017 r.

I ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół
im. T. Kościuszki w Żarkach ”.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Zamora
Odpowiada:Jolanta Zamora
Wytworzył:Jolanta Zamora
Data ostatniej zmiany:2017-10-23 12:16:39
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 57922