Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
drukuj

Archwium - Ogłoszenie o przetargach (zamówieniach)

UWAGA!!!  WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA DOSTĘPNE SĄ W FOLDERZE ZAMÓWIENIA>ARTYKUŁY

 

Żarki, 03.04.2018 r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nr 531518-N-2018 z dnia 2018-03-15 r. Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Kościuszki w Żarkach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.

 

"Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. T. Kościuszki 
w Żarkach"

 

Żarki, 15.03.2018 r.

Ogłoszenie nr 531518-N-2018 z dnia 2018-03-15 r.

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki: „Remont pomieszczeń w Zespole Szkół Kościuszki w Żarkach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane pn.

"Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach"

 

Żarki, 10.01.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszych ofert:

„Przeprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”
Żarki, 19.12.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na:

„Przeprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”Żarki, 13.12.2017 r.

Ogłoszenie nr 500074269-N-2017 z dnia 12-12-2017 r.

o zmianie ogłoszenia na:

„Przeprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”

 

Żarki, 05.12.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Przeprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”

 

Żarki, 27.11.2017 r.

Informacja o wyborze ofert

w przetargu nieograniczonym dla części 6, 12 i 15 na:

„Przeprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”

 

Żarki, 02.11.2017 r.

  

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA,

 W CZĘŚCI 1 i 2 NA:

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 2 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 2 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki 

w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.


 

Żarki, 11.10.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

w przetargu nieograniczonym na:

„Przeprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”

 

Żarki, 2.10.2017 r.

Ogłoszenie nr 595618-N-2017 z dnia 2017-10-02 r.

o przetargu nieograniczonym na:

„Przeprowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”

  

Żarki, 22.09.2017 r.

  

 INFORMACJA O WYBORZE OFERT
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM,

 

W CZĘŚCI 1 i 2 NA:

 

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 2 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 2 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki 
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.Żarki, 17.08.2017 r.

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM,

W CZĘŚCI 1 i 2 NA:

 

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 2 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 2 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.
Żarki, 04.08.2017 r.

Żarki:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIAŻarki, 02.08.2017 r.

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki:

„Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu
(pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) –2 Części:

Część 1 – „Dostawa sprzętu AGD”

Część 2 – „Dostawa mebli”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

 

 

Żarki, 19.07.2017 r.

 

Informacja z otwarcia przetargu nr ZS.ZAM/35/17

 

 na:

 

LIKWIDACJĘ ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”Żarki, 12.07.2017 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM,

W CZĘŚCI 1 NA:

 

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 3 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego” Część 2 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 3 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

 

Żarki, 11.07.2017 r.

 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W CZĘŚCI 2 NA:

 

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 3 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego” Część 2 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 3 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.Żarki, 11.07.2017 r.

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO W CZĘŚCI 3 NA:

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 3 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego” Część 2 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 3 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

 

Żarki, 06.07.2017 r.

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty
w PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

 „Kompleksową termomodernizację z przebudową dachu
dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im.
T. 
Kościuszki w Żarkach ”

 

Żarki, 03.07.2017 r.

 

Informacja z wyboru najkorzystniejszej ofert w zakresie części I na:

 

„REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”


Żarki, 1.07.2017 r.

Ogłoszenie nr 543144-N-2017 z dnia 2017-07-01 r.

o II przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJĘ ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”
Żarki, 30.06.2017 r.

Informacja z wyboru ofert w zakresie części II na:

„REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”

 

 

Żarki, 29.06.2017 r.

 

Informacja o unieważnieniu przetargu nr ZS.ZAM/27/17

 

 na:

 

LIKWIDACJĘ ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”Żarki, 21.06.2017 r.

Informacja z otwarcia przetargu nr ZS.ZAM/27/17

 na:

LIKWIDACJĘ ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”

 

 

Żarki, 09.06.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE

II Przetargu nieograniczonego na  remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50
w Żarkach

 


Żarki, 06.06.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert
w

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

 „Kompleksową termomodernizację z przebudową dachu
dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im.
T. 
Kościuszki w Żarkach ”
Żarki, 2.06.2017 r.

Ogłoszenie nr 524664-N-2017 z dnia 2017-06-02 r.

o przetargu nieograniczonym na:

LIKWIDACJĘ ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, UL. MYSZKOWSKA 50”Żarki, 02.06.2017 r.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

 „Kompleksową termomodernizację z przebudową dachu
dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im.
T. 
Kościuszki w Żarkach ”

 

 

 

Żarki, 01.06.2017 r.

 

Zmiana terminu składania ofert w

 

PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA:

 

 „Kompleksową termomodernizację z przebudową dachu
dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im.
T. 
Kościuszki w Żarkach ”


Żarki, 31.05.2017 r.

 INFORMACJA Z OTWARCIA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 3 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego” Część 2 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 3 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.
Żarki, 31.05.2017 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA

II Przetargu nieograniczonego na  remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki
w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50
w Żarkach


Żarki, 26.05.2017 r.

II PYTANIA i ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 3 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego” Część 2 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 3 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki 
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.Żarki, 23.05.2017 r.

PYTANIA i ODPOWIEDZI DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 3 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego” Część 2 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 3 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki 
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

 

 

Żarki, 18.05.2017 r.

Ogłoszenie nr 511150-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

 „Kompleksową termomodernizację z przebudową dachu
dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im.
T. 
Kościuszki w Żarkach ”

 

Żarki, 16.05.2017 r.

 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Doposażenie pięciu sal praktycznej nauki zawodu (pracowni reklamowej, dwóch pracowni informatycznych, pracowni gastronomicznej, pracowni hotelarskiej) – 3 Części: Część 1 – „Dostawa sprzętu komputerowego” Część 2 – „Dostawa sprzętu AGD” Część 3 – „Dostawa mebli” dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

 

 Żarki, 16.05.2017 r.

II Przetarg nieograniczony

 Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50
w Żarkach 

 

 

Żarki, 10.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert na:

„REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”

 

 

 Żarki, 09.05.2017 r.

 

 

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego
dot. remontu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50 w Żarkach.


Żarki, 27.04.2017 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

OFERTY NA:

 

Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I"Żarki, 24.04.2017 r.

II Przetarg nieograniczony na:

„REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”

 

 

Żarki, 13.04.2017 r.

 

Unieważnienie przetargu nieograniczonego na:

 

„REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”.

 

 

 

 Żarki, 12.04.2017 r.

 

Informacja z otwarcia przetargu nieograniczonego
 nr 53568 - 2017 z dnia 2017-03-28 r. 
dot. Remontu instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50 w Żarkach.Żarki, 28.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony na:

„REMONT 5 SAL PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU I LIKWIDACJA WEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH II”

 

 Żarki, 28.03.2017 r.

Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie nr 53568 - 2017 z dnia 2017-03-28 r.

Żarki: Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach przy ulicy Myszkowskiej 50 w Żarkach 2/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Ogłoszenie nr 38005 - 2017 z dnia 2017-03-07 r.

„Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50".


 

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/1/17 pt. „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50”.

  

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORAZYSTNIEJSZEJ OFERTY WYBRANEJ 

w trybie przetargu nieograniczonego nr ZS.ZAM/5/17  pt„ Dostawa sprzętu AGD dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50”.


Wydłużenie terminu składania ofert na Dostawę sprzętu AGD dla potrzeb projektu do 08.02.2017 r.

W związku z pojawiającymi się pytaniami do specyfikacji technicznej Zamawiający opublikował odpowiedzi w zakładce Przetarg AGD II/2017 Pyt. i odpowiedzi.
2/2017 PRZETARG NIOGRANICZONY  NA:

 

 Dostawę sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50. 

 

W ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego –RIT.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz z art. 93 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku–Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/2/17 pn.: „Dostawa sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50” - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 5664-2017 z dnia 11.01.2017 r.

 

 

1/2017 PRZETARG NIOGRANICZONY  NA:

 

 Dostawę sprzętu AGD  dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50. 

 

W ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy –kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego –RIT.

 

1/2017 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:

Ogłoszenie nr 3873 - 2017 z dnia 2017-01-05 r.

„DostawĘ sprzętu komputerowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50".

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/7/16 pt. „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50”

 

2/2016 PRZETARG NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW...

Ogłoszenie nr 365014 - 2016 z dnia 2016-12-12 r.

Żarki: „Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.               

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz z art. 92 ust. 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 2164
z późn. zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZS.ZAM/5/16 pt Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół 
im. Tadeusza Kościuszki Żarkach oraz Projektu "Nowoczesne kształcenie zawodowe Zespole Szkół w Żarkach Iwspółfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 
42-310 Żarkiul. Myszkowska 50” - ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 354562-2016.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert na: Dostawę sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50” odbyło się w dniu 09.12.2016r. o godz. 12:15.

 

  1/2016 PRZETARG NA DOSTAWĘ KOMPUTERÓW...

Ogłoszenie nr 354562 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.

 

Żarki: Dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach oraz Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Zamora
Odpowiada:Jolanta Zamora
Wytworzył:Jolanta Zamora
Data ostatniej zmiany:2018-04-03 20:00:19
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 8682