Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki
drukuj

Archwium - Zapytania ofertowe

Żarki, 03.08.2018 r. 

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na  polegającą na nasieniu na pendrive (140 sztuk) dostarczone przez Zamawiającego materiałów z doradztwa zawodowego poprzez ich zeskanowanie
i zabezpieczenie przed skasowaniem dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”.

 

Żarki, 03.08.2018 r. 

III ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na  usługę montażu 9 sztuk słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką oraz innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania przedmiotowych lamp na odcinku około 200 m.

 

Żarki,15.07.2018 r. 

UNIEWAŻNIENIE

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając 
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, unieważnia zapytanie ofertowe na  usługę montażu 9 sztuk słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką oraz innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania przedmiotowych lamp na odcinku około 200 m.

 

Żarki, 06.07.2018 r. 

II ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na  usługę montażu 9 sztuk słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką oraz innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania przedmiotowych lamp na odcinku około 200 m.

 

Żarki, 04.07.2018 r. 

UNIEWAŻNIENIE

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, unieważnia zapytanie ofertowe na  usługę montażu 9 sztuk słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką oraz innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania przedmiotowych lamp na odcinku około 200 m.

 

Żarki, 19.06.2018 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na  usługę montażu 9 sztuk słupów oświetleniowych, z oprawami LED, fundamentami latarni, tablicą bezpiecznikową, bednarką oraz innymi elementami niezbędnymi do prawidłowego działania przedmiotowych lamp na odcinku około 200 m.

 

Żarki, 23.05.2018 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

Żarki, 26.03.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE INSPEKTORA NADZORU

Znak sprawy: ZS.ZAM 3/2018

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

Zespół Szkół im. T .Kościuszki w Żarach, ul. Myszkowska 50, 
42-310 Żarki realizujący zamówienie publiczne pn.„Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. T. Kościuszki  w Żarkach” zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

 

Żarki, 15.03.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU

Znak sprawy: ZS.ZAM 3/2018

 

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art.4 pkt 8 ustawy).

Zespół Szkół im. T .Kościuszki w Żarach, ul. Myszkowska 50,
42-310 Żarki realizujący zamówienie publiczne pn.„Remont pomieszczeń w Zespole Szkół im. T. Kościuszki  w Żarkach” zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

 

Żarki, 25.01.2018 r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

na przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

 

Żarki, 18.01.2018 r. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, działając w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie usługi indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego dla potrzeb Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50.

 

 

Żarki, 31.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
w zapytaniu ofertowym nr ZS.ZAM/43/17 
pn. przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Żarki, 25.10.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
w zapytaniu ofertowym ZS.ZAM/42/17

   na opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - remont wewnętrznych pomieszczeń Zespołu Szkół w Żarkach.

 

Żarki, 23.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe ZS.ZAM/43/17

   na przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej przeprowadzenia kursów, szkoleń, warsztatów dla uczniów i nauczycieli w ramach realizowanego projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, 42-310 Żarki, ul. Myszkowska 50 wraz z przeprowadzeniem procedury przetargowej do momentu zawarcia umowy z Wykonawcą ww. usług.

 

Żarki, 16.10.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe ZS.ZAM/42/17

   na opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane - remont wewnętrznych pomieszczeń Zespołu Szkół w Żarkach.

 

 

Żarki, 06.09.2017 r.

 

Informacja z otwarcia ofert 

 na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „LIKWIDACJA ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 

W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI, 
UL. MYSZKOWSKA 50”

 

Żarki, 31.08.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert

w sprawie sprzedaży złomu z demontażu pokrycia dachowego, obróbek dachowych oraz orynnowania
z budynku Zespołu Szkół im.

T. Kościuszki w Żarkach.

 

 

Żarki, 25.08.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/41/17

  na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „LIKWIDACJA ZEWNĘTRZNYCH BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
W RAMACH PROJEKTU PN. „NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W ŻARKACH I” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPEŁECZNEGO REALIZOWANEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ŻARKACH, 42-310 ŻARKI,
UL. MYSZKOWSKA 50”

 

 

 Żarki, 24.08.2017 r.

Ogłoszenie o sprzedaży złomu

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży złomu z demontażu pokrycia dachowego, obróbek dachowych oraz orynnowania z budynku Zespołu Szkół im.
T. Kościuszki w Żarkach.

 

 

Żarki, 30.06.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZS.ZAM/33/17

 na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im.
T. Kościuszki w Żarkach”

 

Żarki, 30.06.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY ZS.ZAM/32/17

  na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

 

Żarki, 14.06.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZS.ZAM/34/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 06.06.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe ZS.ZAM/34/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 31.05.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/11/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach II”

Żarki, 29.05.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego ZS.ZAM/29/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 24.05.2017 r.

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/32/17

  na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

 

Żarki, 22.05.2017 r.

 

PTANIA i ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/11/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach II”

 

 

Żarki, 18.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/32/17

  na złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

Żarki, 18.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/33/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach”

 

 

Żarki, 16.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/11/17

  na złożenia oferty na dostawę tablicy informacyjnej w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach II”

 

Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla branży hotelarskiej ZS.ZAM/25/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”


 

Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla branży gastronomicznej ZS.ZAM/24/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę fabrycznie nowych teł drukowanych oraz zestawu zawieszania teł ZS.ZAM/20/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 15.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę desek kreślarskich wraz z prostowodem  ZS.ZAM/22/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”
Żarki, 15.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/29/17

  na złożenia oferty na dostawę czyszczarki do obuwia w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”
Żarki, 11.05.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   na dostawę materiałów biurowych ZS.ZAM/23/17 na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 

w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 11.05.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego ZS.ZAM/21/17

   na dostawę fabrycznie nowej czyszczarki do obuwia wraz z zapasem pasty na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”
Żarki, 11.05.2017 r.

 

UNIEWAŻNIENIE

zapytania ofertowego ZS.ZAM/19/17

   na dostawę stołu zlewozmywakowego na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe 
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 26.04.2017 r.

 

Pytania i odpowiedzi do

ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZS.ZAM/25/17

  do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla branży hotelarskiej na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

 

Żarki, 24.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na:

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II" w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w ŻarkachŻarki, 20.04.2017 r.

Odpowiedź na pytanie: W zakres robót objętych nadzorem Inspektora Nadzoru inwestorskiego dla przedmiotowego zamówienia nie wchodzi montaż opraw oświetleniowych.


 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/20/17

  do złożenia oferty na dostawę teł drukowanych na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”


Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/19/17

  do złożenia oferty na dostawę stołu zlewozmywakowego na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/21/17

  do złożenia oferty na dostawę czyszczarki do obuwia na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/25/17

  do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla branży hotelarskiej na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/24/17

  do złożenia oferty na dostawę pomocy dydaktycznych dla branży gastronomicznej na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/23/17

  do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych na potrzeby projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”


Żarki, 19.04.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE ZS.ZAM/22/17

  do złożenia oferty na dostawę dwóch fabrycznie nowych desek kreślarskich z prostowodem na potrzeby Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe
w Zespole Szkół w Żarkach I”

 

Żarki, 18.04.2017 r.

Przedłużenie terminu składania ofert na:

pełnienie czynności inspektora nadzoru  instalacji elektrycznej  w ramach projektu pn. „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach


 

 

Żarki, 11.04.2017 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

pełnienie czynności inspektora nadzoru  instalacji elektrycznej  w ramach projektu pn. „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach” 

 


 

 

Żarki, 10.04.2017 r.

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na:

 pełnienie czynności inspektora nadzoru  instalacji elektrycznej  w ramach projektu pn. „Remont instalacji elektrycznej wewnętrznej w budynku zespołu szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach” 

 

 

 

Żarki, 29.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na:

opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół 
im. T. Kościuszki w Żarkach ”.

 

 

 

Żarki, 28.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
w ramach projektu pn. "Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II" w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

 

Żarki, 28.03.2017 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru instalacji elektrycznej  w budynku Zespołu Szkół 
im. T. Kościuszki w Żarkach

 

 

Żarki, 22.03.2017 r.

II ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół 
im. T. Kościuszki w Żarkach ”.

 

 

 

Żarki, 13.03.2017 r.

I ZAPYTANIE OFERTOWE

na:

opracowanie dokumentacji przetargowej do projektu „Kompleksowa termomodernizacja z przebudową dachu i dostosowaniem instalacji elektrycznej do oświetlenia ledowego w budynku Zespołu Szkół
im. T. Kościuszki w Żarkach ”.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Zamora
Odpowiada:Jolanta Zamora
Wytworzył:Jolanta Zamora
Data ostatniej zmiany:2018-08-09 13:00:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 57925