Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce
drukuj

Raport o zapewnianiu dostępności

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Długołęce, ul. Szkolna 40a, 55-095 Mirków

Numer identyfikacyjny REGON

00128089800000

Stan w dniu 01.01.2021 r.

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

gbpd.biuro@gmail.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz

gbpd.biuro@gmail.pl

Telefon kontaktowy

713152686

Data

2021-03-31

Miejscowość

Długołęka

Lokalizacja siedziby podmiotu

Województwo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Powiat

Powiat wrocławski

Gmina

Długołęka (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[X] wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 8

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?

[X] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 3

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[X] W części budynków tak, w części nie

W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: 3

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[X]TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[X] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynki Biblioteki niedostępne architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami: Długołęka - siedziba Biblioteki, stary, przeznaczony do rozbiórki budynek; filie: Brzezia Łąka; Mirków; Pasikurowice. Kiełczów - filia mieści się budynku szkoły, wejście pozbawione barier architektonicznych. Bariera pojawia się w samej bibliotece, dwa pomieszczenia znajdują się na różnych poziomach, przechodząc z wypożyczalni do czytelni musimy pokonać dwa schodki.

Budynki pozbawione barier architektonicznych to: Borowa, Dobroszów, Łozina

Dział 2. Dostępność cyfrowa     

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:      0

Liczba aplikacji:  0

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:       2

Liczba aplikacji:   0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Adres strony internetowej         https://bibliotekadlugoleka.pl/

Zgodność z UdC                        [ X ] Niezgodna

Adres strony internetowej         https://www.e-bip.org.pl/bibldlugoleka/

Zgodność z UdC                        [ X ] Częściowo zgodna

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Bez komentarza

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

 1. Kontakt telefoniczny
  [X] TAK
 2. Kontakt korespondencyjny
  [X] TAK
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
  [X] TAK
 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
  [X] NIE
 5. Przesyłanie faksów
  [X] TAK
 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
  [X] NIE
 7. Pomoc tłumacza języka migowego — kontakt osobisty
  [X] NIE
 8. Kontakt z pomocą tłumacza – przewodnika (kontakt osobisty)
  [X] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?
[X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 2

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?
  [X] NIE
 2. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
  [X] NIE
 3. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
  [X] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym - tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. - na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?
[X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
  [X] NIE
 2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
  [X] NIE
 3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
  [X] NIE
 4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
  [X] NIE

Pliki

Raport o zapewnieniu dostępności na dzień 01 stycznia 2021r.

Osoby odpowiedzialne

Autor:T. Domżalska
Odpowiada:T. Domżalska
Wytworzył:T. Domżalska
Data ostatniej zmiany:2021-07-07 11:35:57

Archiwum

Data Autor
2021-07-07 11:35 T. Domżalska zobacz
2021-05-26 12:03 T. Domżalska zobacz
2020-02-03 13:20 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 456