drukuj

Przedmiot działalności

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej informujemy, że Powiatowe Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku prowadzi działalność leczniczą w rodzaju:

 1. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
 2. szpitalne - stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Zakres świadczeń udzielanych przez podmiot leczniczy obejmuje:

 1. świadczenia opieki zdrowotnej,
 2. badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia
 3. inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.


Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest wykonywanie zadań w zakresie:

 • Szpitalnictwa, 85.11.Z.PKD
 • Praktyki lekarskiej, 85.12.Z.PKD
 • Działalności paramedycznej, 85.14.A.PKD
 • Działalności pogotowia ratunkowego, 85.14.B.PKD
 • Praktyki stomatologicznej, 85.13.Z.PKD
 • Pozostałej działalności związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowanej, a ponadto prowadzenie zadań w zakresie: 85.14.D.PKD
 • Produkcja sprzętu medycznego i chirurgicznego oraz przyrządów ortopedycznych, mebli medycznych z wyjątkiem działalności usługowej, 33.10.A.PKD
 • Działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego w tym chirurgicznego, 33.10.B.PKD
 • Działalności związanej z poprawą kondycji fizycznej, 93.04.Z.PKD
 • Produkcja leków i preparatów farmaceutycznych, 24.42.Z.PKD
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych, 52.31.Z.PKD
 • Sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych, 52.32.Z.PKD
 • Prace badawczo rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych i farmacji, 73.10.F.PKD
 • Wynajem nieruchomości na własny rachunek, 70.20.Z.PKD
 • Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń, 71.34.Z.PKD
 • Pozostała działalność rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 92.72.Z.PKD
 • Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. 93.05.Z.PKD
 • Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42.B.PKD


Świadczenia medyczne wykonywane są w następujących komórkach organizacyjnych:


 I. Lecznictwo stacjonarne

 1. Oddział wewnętrzny
 2. Oddział dziecięcy
 3. Oddział chirurgii ogólnej
 4. Oddział ginekologiczno-położniczy
 5. Pododdział noworodkowy
 6. Oddział laryngologiczny
 7. Izba przyjęć


II. Lecznictwo Ambulatoryjne Specjalistyczne

 1. Poradnia ginekologiczna w Kluczborku
 2. Poradnia ginekologiczna w Wołczynie
 3. Poradnia diabetologiczna
 4. Poradnia wad postawy
 5. Poradnia gastroenterologiczna
 6. Poradnia chirurgii ogólnej
 7. Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
 8. Poradnia profilaktyki chorób piersi
 9. Poradnia osteoporozy
 10. Poradnia laryngologiczna
 11. Poradnia terapii uzależnień i współuzależnienia od alkoholu
 12. Poradnia proktologiczna
 13. Dzienny ośrodek rehabilitacji dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego
 14. Gabinet rehabilitacji


III. Opieka Długoterminowa

 • Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Wołczynie


IV. Dział Diagnostyki Medycznej

 1. Pracownia USG
 2. Pracownia gastroskopii
 3. Pracownia kolonoskopii
 4. Pracownia prób wysiłkowych
 5. Pracownia densytometryczna


Osoby odpowiedzialne

Autor:Sławomir Mróz
Odpowiada:Sławomir Mróz
Wytworzył:Sławomir Mróz
Data ostatniej zmiany:2014-12-18 09:51:06

Archiwum

Data Autor
2014-01-17 14:47 Sławomir Mróz zobacz
2014-01-17 14:46 Słąwomir Mróz zobacz
2014-01-17 14:46 Słąwomir Mróz zobacz
2014-01-17 14:44 Słąwomir Mróz zobacz
2014-01-17 14:43 Słąwomir Mróz zobacz
2014-01-17 13:01 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 234