Biuletyn Informacji Publicznej
Biuro Wystaw Artystycznych
drukuj

Przedmiot działalności

Biuro Wystaw Artystycznych prowadzi działalność w zakresie:

- upowszechniania współczesnych sztuk plastycznych;  

- edukacji kulturalnej i wychowania aktywnego odbiorcy sztuki współczesnej.

Do podstawowych zadań Biura Wystaw Artystycznych należy:

 - programowanie, organizacja i realizacja wystaw współczesnych sztuk plastycznych;

 - tworzenie   warunków   będących   płaszczyzną  konfrontacji   osiągnięć   twórczych,   inspiracji   i wymiany            

   doświadczeń (wystawy promocyjne, konkursy, plenery, zakupy, wydawnictwa);

- wydawanie publikacji związanych z upowszechnianiem współczesnych sztuk plastycznych;

- gromadzenie i publikowanie dokumentacji współczesnego życia plastycznego;

- popularyzowanie   wiedzy   o sztuce   poprzez   działalność   oświatową,   poradnictwo   metodyczne   i akcje
  bezpośrednie;

- dokonywanie zakupu dzieł sztuki współczesnej oraz wydawnictw w celu ich upowszechniania;

- gromadzenie, przechowywanie, ochrona, zarządzanie, użytkowanie i opracowywanie zbiorów sztuki;

- obrót dziełami sztuki, wydawnictwami z zakresu sztuki.

W zakresie swej działalności Biuro Wystaw Artystycznych współpracuje z artystami, kuratorami i historykami sztuki, instytucjami kultury, instytucjami nauki i oświaty, samorządami, związkami twórczymi i organizacjami społecznymi działającymi w kraju i za granicą.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Barbara Walusiak
Odpowiada:Barbara Walusiak
Wytworzył:Barbara Walusiak
Data ostatniej zmiany:2015-10-02 14:09:51

Archiwum

Data Autor
2015-09-09 12:28 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 484