Rejestry, ewidencje, archiwa

Archiwum

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czytelników

Ewidencja dzieci i młodzieży objętej pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Ewidencja środków trwałych - księgi inwentarzowe

Ewidencja wypożyczeń materiałów bibliotecznych

Ewidencję akt osobowych pracowników

Karty indywidualne dzieci i młodzieży

Księga druków ścisłego zarachowania

Księga kontroli

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Księgi inwentarzowe materiałów bibliotecznych

Rejestr akcesji czasopism

Rejestr korespondencji

Rejestr wniosków o wydanie opinii, informacji i orzeczeń

Rejestr wniosków, aktów nadania i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli

Rejestr wpływów materiałów bibliotecznych

Rejestr wydanych opinii, informacji, orzeczeń

Rejestr wyjść służbowych pracowników

Rejestr zarządzeń wewnętrznych

Rejestry ubytków materiałów bibliotecznych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aneta Bielaszka
Odpowiada:Aneta Bielaszka
Wytworzył:Aneta Bielaszka
Data ostatniej zmiany:2014-03-24 15:24:40

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 489