Informacje nieudostępnione

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że:

1. PCRE w Nowym Mieście Lubawskim posiada stronę internetową pod adresem: www.ppp-nml.pl, na której zgromadzone i udostępnione są informacje dotyczące działalności placówki.

2. Teksty regulaminów wyłożone są w widocznych miejscach.

3. Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące funkcjonowania PCRE zamieszczone są również na tablicach informacyjnych w budynku placówki.

4. Udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych przez PCRE w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek.

5. Informacja, która może być udostępniona niezwłocznie w formie ustnej czy pisemnej nie wymaga pisemnego wniosku o udostępnienie.


Wyłączeniu jawności podlegają informacje:

stanowiące ochronę życia prywatnego i rodzinnego oraz innych dóbr osobistych:

stanowiące dane osobowe  :

Osoby odpowiedzialne

Autor:Aneta Bielaszka
Odpowiada:Aneta Bielaszka
Wytworzył:Aneta Bielaszka
Data ostatniej zmiany:2014-03-24 15:52:18

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 507