tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/68/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: DAZP/261-63/2018; data zamieszczenia: 10.12.2018 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

sukcesywny druk ulotny i druk wielkoformatowy związany z organizacją wystaw i przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w 2019 roku w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją wystaw,przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

sukcesywny druk ulotny i druk wielkoformatowy w tym: ulotki, plakaty A5, zaproszenia, ulotki, programy, plakaty A2, plakaty A3, citylighty, afisze, pocztówki, foldery.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mirosława Zalewska
Odpowiada:Mirosława Zalewska
Wytworzył:Mirosława Zalewska
Data ostatniej zmiany:2018-12-10 11:46:51

Archiwum

Data Autor
2017-06-13 13:28 Agnieszka Kraskowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 208