tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA
drukuj

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu ZP/67/2018

OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

 

usługa z zakresu działalności kulturalnej

Numer ogłoszenia: DAZP/261-67/2018; data zamieszczenia: 18.12.2018 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Podstawa prawna zamieszczenia ogłoszenia: art. 37a ustawy z dnia 25.10.1991r o

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego, którego wartość jest większa niż 30 000 euro i mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

  1. ZAMAWIAJĄCY
  2. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”, ul. Jaskółcza 1, 80-767 Gdańsk, tel. /58/ 305 40 50, faks /58/ 305 26 80.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.laznia.pl

  1. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.
  2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Druk materiałów promocyjnych  związany z organizacją przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w 2019 roku w Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego.

 

II.2) Rodzaj zamówienia: usługa

Kategoria: związana z organizacją ,przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu:

Ulotki, 1000 szt programy 1000szt, afisze 40 szt.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:MIROSŁAWA ZALEWSKA
Odpowiada:MIROSŁAWA ZALEWSKA
Wytworzył:MIROSŁAWA ZALEWSKA
Data ostatniej zmiany:2019-04-09 10:45:23

Archiwum

Data Autor
2018-12-18 18:44 MIROSŁAWA ZALEWSKA zobacz
2018-12-10 11:41 Katarzyna Małecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 181